top of page

Quỹ tương lai nghiên cứu y tế

Nghiên cứu toàn Úc về kết quả và gánh nặng của bệnh tim bẩm sinh trong suốt cuộc đời

Vào tháng 7 năm 2020, CHAANZ tài trợ từ Quỹ Tài trợ Tương lai Nghiên cứu Y khoa cho Bệnh Tim Bẩm sinh. Dự án này nhằm mục đích hiểu được gánh nặng và kết quả của bệnh tim bẩm sinh.

3,9 triệu đô la đã được trao cho CHAANZ để giúp tiếp tục phát triển và thực hiện cơ quan đăng ký CHAANZ và tiến hành lập hồ sơ tập trung về những người mắc bệnh tim bẩm sinh, nhằm hiểu rõ hơn về kết quả và gánh nặng của họ. Các dự án này kết hợp với nhau sẽ giúp tạo ra bằng chứng tốt hơn cho việc tối ưu hóa dịch vụ chăm sóc “Trọn đời” cho những đối tượng này.

Cụ thể, khoản tài trợ này sẽ hỗ trợ 10 trung tâm CHD lớn trên khắp nước Úc (5 trung tâm người lớn và 5 trung tâm nhi khoa) đóng góp dữ liệu cho 25.000 người Úc mắc bệnh CHD. Từ 25.000 bệnh nhân này, một nhóm nhỏ hơn 2.400 bệnh nhân sẽ tham gia vào hồ sơ sức khỏe chi tiết, tập trung vào việc quản lý và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hành trình của bệnh nhân và người chăm sóc, tác động sinh lý và tâm lý của CHD và các yếu tố quyết định kết quả sức khỏe chính.

bottom of page