top of page

Nghiên cứu dịch tễ học

Các dự án dịch tễ học đã được thực hiện ở Úc và New Zealand để điều tra tỷ lệ mắc và bản chất của bệnh tim bẩm sinh được điều trị ở những vùng này, và dự kiến sẽ mang lại kết quả có thể công bố vào năm 2019.

Tiến sĩ Tom Gentles và Tiến sĩ Clare O'Donnell từ Dịch vụ tim bẩm sinh và nhi khoa Green Lane tại Bệnh viện Nhi đồng Starship ở Auckland, New Zealand đang nghiên cứu xu hướng phẫu thuật tim và gánh nặng bệnh tật trong bệnh tim bẩm sinh ở New Zealand. Họ đã trình bày về các yếu tố liên quan đến tỷ lệ tử vong được tìm thấy trong ba thập kỷ phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh và nguy cơ tử vong ở tuổi trung niên tại Hội nghị Hiệp hội Tim mạch ANZ năm 2018 1,2 .

Giáo sư Strange, Giáo sư Nelson Alphonso và Giáo sư Robert Justo từ Bệnh viện Nhi đồng Queensland, Úc, đã nghiên cứu một bức ảnh chụp nhanh hai năm về sự phổ biến và gánh nặng của việc quản lý bệnh tim bẩm sinh ở QLD. Họ đã trình bày về nghiên cứu này tại Cuộc họp Hiệp hội Tim mạch của ANZ vào năm 2018 và gần đây đã công bố nghiên cứu này 3 cho thấy tổng chi phí chăm sóc sức khỏe là 13,6 triệu đô la / năm cho 2.519 bệnh nhân.

bottom of page