top of page

Khảo sát CHD quốc gia

Cuộc khảo sát trực tuyến về bệnh tim bẩm sinh trên toàn quốc là một cuộc khảo sát trực tuyến tự nguyện nhằm giúp tìm hiểu kinh nghiệm và nhu cầu của những người mắc bệnh tim bẩm sinh. Cuộc khảo sát đã thu thập thông tin (tự báo cáo) từ tất cả những người sống với bệnh tim bẩm sinh ở Úc. Điều tra Quốc gia về Bệnh tim bẩm sinh là bước đầu tiên để thu thập thông tin ban đầu quan trọng nhằm giúp cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về toàn bộ dân số bệnh tim bẩm sinh ở Úc và New Zealand.

Cuộc khảo sát đã thu thập thông tin để cung cấp cho chúng tôi hiểu biết tốt hơn về trải nghiệm và nhu cầu của những người mắc bệnh tim bẩm sinh từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, và cha mẹ hoặc người chăm sóc của họ, giúp lập kế hoạch chăm sóc và dịch vụ trong tương lai một cách thích hợp.

Cuộc khảo sát hiện đã kết thúc và dữ liệu đã được phân tích và những hiểu biết sâu sắc về việc sống chung và chăm sóc Bệnh tim bẩm sinh đã được công bố trên Tạp chí Tim, Phổi và Tuần hoàn 1 . Bạn có thể truy cập thêm thông tin về kết quả khảo sát tại liên kết bên dưới.

hkids_CHAANZ_Web.370x372px.Ash&Logo.jpg
bottom of page